અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 20-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 20-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 986થી રૂ. 1483 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1455થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1740થી રૂ. 2794 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3152 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 820 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 444થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 456થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1861થી રૂ. 1861 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1232 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1410થી રૂ. 2277 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2400થી રૂ. 4330 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1036 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1230થી રૂ. 1890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2120થી રૂ. 2540 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 974 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 894 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 3500 સુધીના બોલાયા હતા. વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1460 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9861483
શિંગ મઠડી11001206
શિંગ મોટી9001200
શિંગ ફાડા14551570
તલ સફેદ17402794
તલ કાળા20003152
બાજરો300400
જુવાર450820
ઘઉં ટુકડા444671
ઘઉં લોકવન456620
મકાઇ300605
અડદ18611861
ચણા10001232
તુવેર14102277
એરંડા10251090
જીરું2,4004,330
રાયડો825940
રાઈ9001036
ધાણા10601700
ધાણી12301890
અજમા21202540
મેથી800974
સોયાબીન815894
મરચા લાંબા6703500
વરીયાળી11051460
અમરેલી Amreli Apmc Rate 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment