અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (19-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 19-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 19-04-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 942થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1209 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1053થી રૂ. 1204 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1360થી રૂ. 1590 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2245થી રૂ. 2775 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 3075થી રૂ. 3233 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 509 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 675 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 454થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 996થી રૂ. 1224 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1092થી રૂ. 1303 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 945થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2840થી રૂ. 4290 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (18-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 845થી રૂ. 935 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1270થી રૂ. 1775 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1190થી રૂ. 1840 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2330થી રૂ. 2530 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 905થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 894 સુધીના બોલાયા હતા.

કાંગના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 3300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરીયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9421480
શિંગ મઠડી8501209
શિંગ મોટી10531204
શિંગ ફાડા13601590
તલ સફેદ22452775
તલ કાળા30753233
બાજરો350509
જુવાર400870
ઘઉં ટુકડા440675
ઘઉં લોકવન454550
ચણા9961224
ચણા દેશી10921303
તુવેર16002100
એરંડા9451087
જીરું2,8404,290
રાયડો845935
ધાણા12701775
ધાણી11901840
અજમા23302530
મેથી905970
સોયાબીન800894
કાંગ750901
મરચા લાંબા7003300
વરીયાળી9301125
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment