અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 27-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 27-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1017થી રૂ. 1503 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1131થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1470થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2990 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 357થી રૂ. 482 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 557થી રૂ. 771 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 617 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 443 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1851થી રૂ. 1851 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1751થી રૂ. 1751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 2110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2520થી રૂ. 4300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 928 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1690 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 966 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 862થી રૂ. 873 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 3250 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ10171503
શિંગ મઠડી11311250
શિંગ મોટી9251241
શિંગ ફાડા14701620
તલ સફેદ15002990
તલ કાળા20002700
બાજરો357482
જુવાર557771
ઘઉં ટુકડા443617
ઘઉં લોકવન465580
મકાઇ443443
મગ18511851
અડદ17511751
ચણા9101245
ચણા દેશી10301245
તુવેર10052110
એરંડા7701078
જીરું2,5204,300
રાયડો800928
ધાણા10001690
ધાણી10601900
મેથી670966
સોયાબીન862873
મરચા લાંબા6703250
અમરેલી Amreli Apmc Rate 27-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment