અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 25-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 1524 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1092થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1212થી રૂ. 1562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2718 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 3125 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 465 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 810 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 444થી રૂ. 661 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 932થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1404 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2170 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2840થી રૂ. 4355 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગમ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 890થી રૂ. 925 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1770 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1235થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2370થી રૂ. 2420 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 740થી રૂ. 869 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 630થી રૂ. 3550 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9651524
શિંગ મઠડી10921207
શિંગ મોટી10501206
શિંગ ફાડા12121562
તલ સફેદ18002718
તલ કાળા17003125
તલ કાશ્મીરી27003000
બાજરો300465
જુવાર400810
ઘઉં ટુકડા444661
ઘઉં લોકવન450600
મકાઇ500562
ચણા9321221
ચણા દેશી10001404
તુવેર11002170
એરંડા10001080
જીરું2,8404,355
રાયડો800931
રાઈ9001040
ગમ ગુવાર890925
ધાણા11301770
ધાણી12352000
અજમા23702420
મેથી700970
સોયાબીન740869
મરચા લાંબા6303550
અમરેલી Amreli Apmc Rate 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment