ચણાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (25-04-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ચણા Chana Price 25-04-2024

ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1218 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા.

માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1485 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1234 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1208 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1126થી રૂ. 1156 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1214 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 853થી રૂ. 1214 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1361 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1166 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1182 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1165 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1185 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1181થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1206 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ચણાના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઉછાળો; જાણો આજના (24-04-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1172થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1159થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1184 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 999થી રૂ. 1159 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1204થી રૂ. 1211 સુધીના બોલાયા હતા.

વીસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1436 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇકબાલગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1291 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સમી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1192 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા ના બજાર ભાવ (Chana Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર ચણાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10851218
ગોંડલ11011226
જામનગર11001228
જામજોધપુર10001211
જેતપુર10501220
અમરેલી10351231
માણાવદર11001200
બોટાદ9001485
પોરબંદર9551165
ભાવનગર11001234
જસદણ11801221
કાલાવડ11001208
ધોરાજી11261156
રાજુલા9811200
ઉપલેટા10001145
કોડીનાર11001214
મહુવા8531214
હળવદ11011184
સાવરકુંડલા10501361
તળાજા9011215
વાંકાનેર9511195
લાલપુર10611166
જામખંભાળિયા10701196
ધ્રોલ10651200
માંડલ11501182
દશાડાપાટડી10001165
ભેંસાણ10001185
ધારી11811191
પાલીતાણા10451191
વેરાવળ11051206
વિસાવદર11721228
બાબરા11591211
હારીજ11401211
હિંમતનગર11601201
રાધનપુર11001184
ખંભાત8501215
મોડાસા11001175
કડી9991159
બાવળા12041211
વીસનગર10101436
ઇકબાલગઢ11251126
દાહોદ11801190
પાલનપુર10311291
સમી11601192
ચણા Chana Price 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment