એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (08-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 08-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 06-05-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1046 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1032થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1067 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1021થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1058 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1099 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1056 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1016થી રૂ. 1057 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 2108થી રૂ. 2222 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1011 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1104 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (06-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1084થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1099 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 08-05-2024):

તા. 06-05-2024, સોમવારના  બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ9501097
ગોંડલ8001106
જુનાગઢ9901046
જામનગર10001076
કાલાવડ9751055
સાવરકુંડલા10001040
જામજોધપુર10001081
જેતપુર10251076
ઉપલેટા10321475
ધોરાજી10411066
અમરેલી9201067
કોડીનાર10211071
તળાજા9401058
હળવદ10501099
ભાવનગર10651080
જસદણ9001056
બોટાદ6001040
વાંકાનેર10161057
મોરબી8001060
ભેંસાણ10001050
ભચાઉ10501098
અંજાર21082222
ભુજ10501087
રાજુલા850900
લાલપુર10101016
દશાડાપાટડી10501060
ધ્રોલ8301011
માંડલ10401066
ડિસા10901112
ભાભર10851104
પાટણ10601120
ધાનેરા10801108
મહેસાણા10501106
વિજાપુર10801130
હારીજ10601105
માણસા10601108
ગોજારીયા10951107
કડી10751103
વિસનગર10401111
પાલનપુર10701114
તલોદ10841111
થરા10811110
દહેગામ10701086
ભીલડી10801105
દીયોદર10701100
વડાલી10801122
કલોલ10701093
સિધ્ધપુર10701114
હિંમતનગર10801115
કુકરવાડા10411111
મોડાસા10501091
ધનસૂરા10701092
ઇડર10801099
પાથાવાડ10751100
બેચરાજી10701100
વડગામ10851105
ખેડબ્રહ્મા11551165
કપડવંજ10401060
વીરમગામ10811092
બાવળા10601100
રાધનપુર10851110
આંબલિયાસણ10671078
સતલાસણા10751094
શિહોરી10801110
ઉનાવા10501121
સમી10851103
દાહોદ10501070
એરંડા Eranda Price 08-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment