એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (09-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 09-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1064 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 985થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 916 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 976થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 829થી રૂ. 1036 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1048 સુધીના બોલાયા હતા.

ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1064થી રૂ. 1064 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 826 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 995 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 898 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1046 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1089થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1072થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (08-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1074 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1077 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1095 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 09-05-2024):

તા. 08-05-2024, બુધવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ9501078
ગોંડલ9001086
જુનાગઢ9501080
જામનગર10001086
કાલાવડ10001016
સાવરકુંડલા10001064
જેતપુર10001076
ઉપલેટા10251069
વિસાવદર9851051
ધોરાજી10401061
કોડીનાર9001060
તળાજા850916
હળવદ10501090
ભાવનગર9761075
જસદણ9001050
બોટાદ8291036
વાંકાનેર10001050
મોરબી9001048
ભચાઉ10701096
અંજાર10251111
ભુજ10641064
રાજુલા825826
લાલપુર940995
દશાડાપાટડી10601065
ધ્રોલ800898
માંડલ10011046
ડિસા10891106
ભાભર10701105
પાટણ10401107
ધાનેરા10751111
મહેસાણા10001090
હારીજ10601103
માણસા10551102
ગોજારીયા10751092
કડી10721091
વિસનગર10311105
પાલનપુર10901114
તલોદ10511078
થરા10901109
દહેગામ10611074
ભીલડી10751100
દીયોદર10611095
વડાલી10801112
કલોલ10701090
સિધ્ધપુર10601106
હિંમતનગર10501093
કુકરવાડા10401100
મોડાસા10501077
ધનસૂરા10601088
ઇડર10651087
પાથાવાડ10501096
બેચરાજી10701095
કપડવંજ10501100
વીરમગામ10661080
બાવળા10471091
આંબલિયાસણ10581070
ઇકબાલગઢ10761086
શિહોરી10701110
ઉનાવા10601109
સમી10851100
ચાણસ્મા10251094
દાહોદ10501070
એરંડા Eranda Price 09-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment