તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (09-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 09-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2276 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1880 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1671થી રૂ. 2076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1755થી રૂ. 2181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1925થી રૂ. 2145 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1311થી રૂ. 2114 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1901થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2790 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1820થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2475 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 09-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 08-05-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (08-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 854 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 868 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 964 સુધીના બોલાયા હતા. હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 931 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 09-05-2024):

તા. 08-05-2024, બુધવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18002271
જુનાગઢ19002276
ભાવનગર10801880
ધોરાજી16712076
વિસાવદર17552181
તળાજા19252145
બોટાદ13112114
જસદણ14002151
જામનગર14001700
જેતપુર18002191
જામજોધપુર19012401
અમરેલી10002790
સાવરકુંડલા15001800
ધ્રોલ18202040
માંડલ20012475
ભેંસાણ10002100
દાહોદ18401900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 09-05-2024):

તા. 08-05-2024, બુધવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ850876
વિસાવદર855901
જસદણ800870
જામજોધપુર800900
સાવરકુંડલા800854
જેતપુર850901
ધોરાજી811881
મહુવા841868
દાહોદ955964
હિંમતનગર850931
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 09-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment