એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (18-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 18-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 990થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1079 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 976થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1056થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 1010 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1045 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1069થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1059થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 2180થી રૂ. 2195 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 925થી રૂ. 993 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1097થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (15-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1108થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા.

બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1103થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1103થી રૂ. 112 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 18-05-2024):

તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ9901100
જુનાગઢ10001080
જામનગર10001086
કાલાવડ10401079
સાવરકુંડલા9761075
જામજોધપુર10301111
જેતપુર10501086
ઉપલેટા10001088
વિસાવદર10351061
ધોરાજી10561071
મહુવા4301086
પોરબંદર9651010
હળવદ10501108
ભાવનગર10801081
જસદણ9001050
બોટાદ10001045
વાંકાનેર10691081
મોરબી10591075
ભેંસાણ9501021
ભચાઉ10801105
અંજાર10661122
ભુજ21802195
લાલપુર925993
દશાડાપાટડી10801090
ડિસા11001129
ભાભર11001129
પાટણ10801132
ધાનેરા11001132
મહેસાણા10701121
વિજાપુર10651124
હારીજ10801125
માણસા11001129
ગોજારીયા11001123
કડી10971119
વિસનગર10501130
પાલનપુર11051127
થરા11051130
ભીલડી10901121
દીયોદર11001135
વડાલી10951118
કલોલ11081125
સિધ્ધપુર10901135
હિંમતનગર10801130
કુકરવાડા10701117
મોડાસા10701105
ધનસૂરા10901090
પાથાવાડ11001133
બેચરાજી11001123
ખેડબ્રહ્મા10901100
કપડવંજ10401060
વીરમગામ10951111
બાવળા11031120
આંબલિયાસણ10811100
સતલાસણા1103112
ઇકબાલગઢ10811112
શિહોરી10911138
ચાણસ્મા10381129
દાહોદ10201040
એરંડા Eranda Price 18-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment