તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (18-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 18-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 2360 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2384 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1281થી રૂ. 2411 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1216થી રૂ. 2206 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1875થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1545થી રૂ. 2095 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2310 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1915થી રૂ. 1916 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1951થી રૂ. 2471 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1890થી રૂ. 2040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2012થી રૂ. 2013 સુધીના બોલાયા હતા.

દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 18-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 17-05-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 844 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (15-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 852 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 910 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 864 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 853થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 918 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 924 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 18-05-2024):

તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18602360
જુનાગઢ20002384
ગોંડલ12812411
ધોરાજી12162206
વિસાવદર18752271
બોટાદ15452095
જસદણ14002220
જામનગર17002000
જેતપુર18002310
મહુવા19151916
જામજોધપુર19512471
સાવરકુંડલા18001950
ધ્રોલ18902040
ભેંસાણ15001950
બેચરાજી20122013
દાહોદ18601930
ઇડર15001651

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 18-05-2024):

તા. 17-05-2024, શુક્રવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ855900
જસદણ780844
જામજોધપુર800881
જેતપુર825875
રાજુલા851852
ધોરાજી851891
જુનાગઢ830910
અમરેલી800891
ભેંસાણ750864
મહુવા853866
ઇડર880918
દાહોદ935940
હિંમતનગર850924
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 18-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment