તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (20-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 20-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2339 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2331 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1740થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1755થી રૂ. 2151 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2002થી રૂ. 2003 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2065 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2175 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2221 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 2501 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2250 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2055 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 2020 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2390 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 701થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1870 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1941થી રૂ. 2087 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1690થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1451 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 20-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 19-04-2024, શુક્રવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 868થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 884 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 830 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 801 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 906 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (19-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 894 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 801થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 841 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા.

દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 940 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 20-04-2024):

તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15002401
જુનાગઢ18502339
ગોંડલ11012331
ઉપલેટા17402120
ધોરાજી18502101
વિસાવદર17552151
તળાજા20022003
બોટાદ12002065
જસદણ13502200
જામનગર16002175
જેતપુર18002221
જામજોધપુર18012501
અમરેલી16002100
વાંકાનેર14501900
સાવરકુંડલા16002250
લાલપુર17002055
ધ્રોલ18402020
માંડલ20002390
ભેંસાણ18002210
વિસનગર7011490
વડાલી17001870
કડી19412087
સાણંદ16901881
દાહોદ18401900
ઇડર13001451

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 20-04-2024):

તા. 19-04-2024, શુક્રવારના  બજાર સોયાબીન ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ868890
વિસાવદર840884
ગોંડલ500891
જસદણ750830
જામજોધપુર800881
સાવરકુંડલા800801
ઉપલેટા750790
જેતપુર821906
કોડીનાર850920
જામનગર800875
રાજુલા850870
જુનાગઢ850921
અમરેલી800894
ભેંસાણ700880
વેરાવળ801905
વાંકાનેર815865
મહુવા800841
ઇડર801890
દાહોદ930940
હિંમતનગર800880
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment