એરંડાના ભાવમાં એકધારો ઘટાડો; જાણો આજના (20-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 20-05-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1107 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1087 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1061થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 432થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1068 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 960થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 935થી રૂ. 1007 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 961થી રૂ. 1077 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 1044 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1016થી રૂ. 1063 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 975થી રૂ. 1026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1093થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1103થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1102થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1082થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1122 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (18-05-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1790થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા.

કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 11008 સુધીના બોલાયા હતા.

પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વડગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1060 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વીરમગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1102થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા.

થરાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1129 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ આંબલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1084થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 20-05-2024):

તા. 18-05-2024, શનિવારના  બજાર એરંડાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ9701096
જુનાગઢ9501080
જામનગર10001093
કાલાવડ10761078
સાવરકુંડલા10501107
જામજોધપુર10001086
જેતપુર10011076
ઉપલેટા10301087
વિસાવદર9801030
ધોરાજી10611076
મહુવા4321091
અમરેલી10251068
કોડીનાર9601071
તળાજા9351007
હળવદ10501103
ભાવનગર9611077
જસદણ9001030
બોટાદ8401044
વાંકાનેર10161063
મોરબી10601086
ભચાઉ10701094
અંજાર10711122
ભુજ10851093
દશાડાપાટડી10801090
ધ્રોલ9751026
ડિસા11001121
ભાભર10931118
ધાનેરા11031130
મહેસાણા10751120
વિજાપુર10501126
હારીજ10901125
માણસા10881124
ગોજારીયા11021126
કડી10821120
વિસનગર10601119
પાલનપુર11001122
થરા11001130
દહેગામ10911108
ભીલડી10901150
દીયોદર17901125
કલોલ10801116
હિંમતનગર10901128
કુકરવાડા10601180
મોડાસા10701105
ધનસૂરા106511008
પાથાવાડ11051120
બેચરાજી10901118
વડગામ11151116
ખેડબ્રહ્મા11001111
કપડવંજ10401060
વીરમગામ11021118
થરાદ10801129
બાવળા10001112
આંબલિયાસણ10841093
સતલાસણા10931108
ઇકબાલગઢ11001119
શિહોરી11001134
ઉનાવા10811132
લાખાણી10801121
પ્રાંતિજ10801105
ચાણસ્મા10201123
દાહોદ10201040
એરંડા Eranda Price 20-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment