તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (20-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 20-05-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-05-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1881થી રૂ. 2346 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2425 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 101થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 2260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2296 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1845થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1240થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 2180 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2271 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 648થી રૂ. 2282 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1701થી રૂ. 2481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1330થી રૂ. 1620 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2141 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2048 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 20-05-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 18-05-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 855થી રૂ. 907 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 780થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (18-05-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 782થી રૂ. 783 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 830 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 876થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 921 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 878 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 874 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 935થી રૂ. 944 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 20-05-2024):

તા. 18-05-2024, શનિવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18812346
જુનાગઢ21002425
ગોંડલ1012401
ઉપલેટા18602260
ધોરાજી21002296
વિસાવદર18452301
બોટાદ12402000
જસદણ15002150
જામનગર9002180
જેતપુર20002271
રાજુલા10001700
મહુવા6482282
જામજોધપુર17012481
અમરેલી13301620
કડી14002141
દાહોદ19002048

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 20-05-2024):

તા. 18-05-2024, શનિવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ855907
ગોંડલ800891
જસદણ780865
ભાવનગર782783
જામજોધપુર800881
જેતપુર811871
કોડીનાર800871
જામનગર700830
ધોરાજી876881
જુનાગઢ820921
અમરેલી830856
ભેંસાણ750891
વેરાવળ801878
મહુવા811874
દાહોદ935944
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment