એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (24-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 24-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 951થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1092 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1035થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1031થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 948થી રૂ. 1061 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1083થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1052 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1066 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1113 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 976થી રૂ. 1051 સુધીના બોલાયા હતા.

લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1018થી રૂ. 1043 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1052 સુધીના બોલાયા હતા.

માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1075થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1149 સુધીના બોલાયા હતા.

પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1157 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1147 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (22-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1148 સુધીના બોલાયા હતા.

ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1081થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1116થી રૂ. 1146 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1110થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1144 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1104થી રૂ. 1158 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 24-04-2024):

તા. 22-04-2024, સોમવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10101110
ગોંડલ9511131
જુનાગઢ9501091
જામનગર10001093
કાલાવડ10001092
સાવરકુંડલા9001070
જામજોધપુર10301116
જેતપુર10501100
ઉપલેટા10501118
વિસાવદર10351091
ધોરાજી10311091
મહુવા9481061
પોરબંદર10401041
અમરેલી10001090
કોડીનાર10001105
તળાજા6501110
હળવદ10701110
ભાવનગર10831109
જસદણ9501090
બોટાદ9001078
વાંકાનેર10251052
મોરબી10501082
ભેંસાણ9001066
ભચાઉ11001121
અંજાર10601135
ભુજ11001113
રાજુલા9761051
લાલપુર10181043
દશાડાપાટડી10951100
ધ્રોલ10001052
માંડલ10751090
ડિસા11151143
ભાભર11011149
પાટણ11001157
ધાનેરા11111146
મહેસાણા10251147
વિજાપુર11001150
હારીજ11001150
માણસા10951148
ગોજારીયા11101137
કડી10811134
વિસનગર10801150
પાલનપુર11161146
તલોદ10911127
થરા11151150
દહેગામ11101135
ભીલડી11301144
દીયોદર11001145
વડાલી10901144
કલોલ10701133
સિધ્ધપુર11041158
હિંમતનગર11001125
કુકરવાડા10801134
મોડાસા10901121
ધનસૂરા11001123
ઇડર11101130
પાથાવાડ10681134
વડગામ11091141
ખેડબ્રહ્મા11101135
કપડવંજ10601080
વીરમગામ11061126
બાવળા11001127
સાણંદ10941105
રાધનપુર11151145
આંબલિયાસણ10951105
સતલાસણા11141123
ઇકબાલગઢ11271133
શિહોરી11351150
ઉનાવા11001152
લાખાણી11301146
પ્રાંતિજ10901120
સમી10901115
વારાહી11141140
ચાણસ્મા10581142
દાહોદ10601080
એરંડા Eranda Price 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment