તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (24-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 24-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-04-2024, સોમવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2386 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 2334 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1011થી રૂ. 2361 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2051થી રૂ. 2126 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 2211 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2005થી રૂ. 2006 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2222 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2210 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2246 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2071થી રૂ. 2072 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2032થી રૂ. 2033 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2441 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1275થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1960થી રૂ. 2008 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1955થી રૂ. 1956 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 24-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 22-04-2024, સોમવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 876થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 845થી રૂ. 883 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 812થી રૂ. 813 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 851થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (22-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 903 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 875 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 866થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 920 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 836થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 750થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 811થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 854થી રૂ. 858 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીન ના ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 937 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 24-04-2024):

તા. 22-04-2024, સોમવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ15002386
જુનાગઢ19502334
ગોંડલ10112361
ધોરાજી20512126
વિસાવદર18252211
તળાજા20052006
બોટાદ11012100
જસદણ15002222
જામનગર14002210
જેતપુર19002246
રાજુલા20712072
મહુવા20322033
જામજોધપુર16502441
અમરેલી12751811
વાંકાનેર13001700
સાવરકુંડલા18002200
માંડલ20012401
ભેંસાણ18002201
કડી19602008
સાણંદ19551956
દાહોદ18401900

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 24-04-2024):

તા. 22-04-2024, સોમવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ876890
વિસાવદર845883
ગોંડલ800891
જસદણ800865
ભાવનગર830856
જામજોધપુર800891
સાવરકુંડલા812813
ઉપલેટા851885
જેતપુર870900
કોડીનાર850903
જામનગર800875
ધોરાજી866871
જુનાગઢ850920
અમરેલી836882
ભેંસાણ750850
વેરાવળ801901
વાંકાનેર811845
મહુવા854858
મોડાસા825970
દાહોદ920937
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment