એરંડાના ભાવમાં સ્થિરતાનો માહોલ; જાણો આજના (25-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 25-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 981થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1025થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 1075 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1021 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1036થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 670થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1112 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1098 સુધીના બોલાયા હતા.

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1070 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1077 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અંજાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1013 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1030 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1133 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા.

મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1076થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (24-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1127 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1139 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1111થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1102થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા.

થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1108થી રૂ. 1138 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1096થી રૂ. 1109 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભીલડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1095થી રૂ. 1143 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1088થી રૂ. 1123 સુધીના બોલાયા હતા.

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1132 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10101090
ગોંડલ9811121
જામનગર10001091
કાલાવડ10301082
સાવરકુંડલા10501103
જામજોધપુર10301101
જેતપુર10251091
ઉપલેટા10601098
વિસાવદર10451091
ધોરાજી10511086
મહુવા4001075
પોરબંદર10201021
અમરેલી10361084
કોડીનાર9001101
તળાજા6701101
હળવદ10601112
ભાવનગર9001101
જસદણ9001098
બોટાદ9001070
વાંકાનેર9501055
મોરબી10001094
ભેંસાણ10001077
ભચાઉ11011119
અંજાર10301131
ભુજ10911105
લાલપુર9501013
દશાડાપાટડી10851100
ધ્રોલ9001030
માંડલ10501081
ડિસા11001135
ભાભર11011133
પાટણ10901139
ધાનેરા11001132
મહેસાણા10761130
વિજાપુર10801145
હારીજ11111130
માણસા10801132
ગોજારીયા11001127
કડી10901128
વિસનગર10801139
પાલનપુર11111131
તલોદ11021137
થરા11081138
દહેગામ10961109
ભીલડી11201135
દીયોદર11001130
વડાલી10951143
કલોલ10881123
સિધ્ધપુર11001141
હિંમતનગર11001132
કુકરવાડા10511134
મોડાસા10601110
ધનસૂરા11001115
ઇડર11001126
પાથાવાડ10701130
બેચરાજી11101123
વડગામ11061127
ખેડબ્રહ્મા11051115
કપડવંજ10601080
વીરમગામ10861116
થરાદ10851137
રાસળ11101130
બાવળા11091129
સાણંદ10881100
રાધનપુર11001130
આંબલિયાસણ10901105
સતલાસણા11001111
ઇકબાલગઢ11161123
શિહોરી11201145
ઉનાવા10901140
લાખાણી11001134
પ્રાંતિજ10701100
સમી10901115
વારાહી10801123
ચાણસ્મા10631133
જેતલપુર11001101
દાહોદ10601080
એરંડા Eranda Price 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment