તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (25-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 25-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 1901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 2261 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 2201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2196 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1941 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1625થી રૂ. 2145 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1225થી રૂ. 2110 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1890થી રૂ. 1891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2405 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1713 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2071 સુધીના બોલાયા હતા.

સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1660થી રૂ. 1845 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1860થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 25-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 24-04-2024, બુધવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 841થી રૂ. 868 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 881 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (24-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 766થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 835થી રૂ. 884 સુધીના બોલાયા હતા.

જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 865થી રૂ. 896 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 888 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 804થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 853થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા.

વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનનાભાવ રૂ. 802થી રૂ. 862 સુધીના બોલાયા હતા. દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 930થી રૂ. 935 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18002450
ભાવનગર19001901
ગોંડલ10512261
ઉપલેટા18502200
ધોરાજી15012201
વિસાવદર18002196
તળાજા15001941
બોટાદ9102200
જસદણ13502200
જામનગર15002255
જેતપુર17502246
રાજુલા12001800
મહુવા16252145
જામજોધપુર16502421
અમરેલી12252110
વાંકાનેર18901891
સાવરકુંડલા18002200
માંડલ20012405
ભેંસાણ18002210
વડાલી15001713
કડી13002071
સાણંદ16601845
બાવળા17001701
દાહોદ18601940

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 25-04-2024):

તા. 24-04-2024, બુધવારના  બજાર સોયાબીન ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ841868
વિસાવદર835871
ગોંડલ800881
જસદણ766850
જામજોધપુર801886
ઉપલેટા835884
જેતપુર865896
કોડીનાર800888
મોરબી804850
રાજુલા853871
અમરેલી800861
ભેંસાણ700870
વેરાવળ801901
વાંકાનેર700701
મહુવા802862
દાહોદ930935
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment