એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (29-04-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

એરંડા Eranda Price 29-04-2024

એરંડાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1005થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢના માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1111 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1084 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1093 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 980થી રૂ. 1036 સુધીના બોલાયા હતા.

ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1066થી રૂ. 1096 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1048થી રૂ. 1069 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1073 સુધીના બોલાયા હતા.

કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1060થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1026થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1078 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1045 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1053 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા.

ભુજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1104 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દશાડાપાટડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા.

ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહેસાણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1085થી રૂ. 1142 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1124 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોજારીયા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા.

કડી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1096થી રૂ. 1116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1128 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1107થી રૂ. 1174 સુધીના બોલાયા હતા.

તલોદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1091થી રૂ. 1721 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1108થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1087થી રૂ. 1103 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: એરંડાના ભાવમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (2704-2024 ના) એરંડાના બજાર ભાવ

દીયોદર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલોલ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1114 સુધીના બોલાયા હતા.

હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1522 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કુકરવાડા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા.

ધનસૂરા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1110 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1105થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પાથાવાડ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા.

બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1121 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપડવંજ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1102 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1045થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા.

રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1115થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સતલાસણા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1098થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિહોરી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉનાવા માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડા ના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1134 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાખાણી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1080થી રૂ. 1118 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વારાહી માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1108 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડા ના બજાર ભાવ (Eranda Price 29-04-2024):

તા. 27-04-2024, શનિવારના  બજાર એરંડા ના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ10051105
ગોંડલ9011116
જુનાગઢ10001080
જામનગર10001111
કાલાવડ10001084
સાવરકુંડલા10001093
જામજોધપુર10201096
જેતપુર9701090
વિસાવદર9801036
ધોરાજી10661096
મહુવા10481069
અમરેલી9101073
કોડીનાર10001090
હળવદ10601102
ભાવનગર10261090
જસદણ9001078
બોટાદ9001078
વાંકાનેર10001045
ભેંસાણ10001080
જામખંભાળિયા10001053
ભચાઉ11001115
ભુજ10901104
દશાડાપાટડી10801086
માંડલ10501080
ડિસા11001128
મહેસાણા10501120
વિજાપુર10851142
હારીજ11001128
માણસા10801124
ગોજારીયા11001117
કડી10961116
વિસનગર10801128
પાલનપુર11071174
તલોદ10911721
થરા11081130
દહેગામ10871103
દીયોદર11001120
વડાલી10901134
કલોલ10651114
હિંમતનગર11001522
કુકરવાડા10711130
મોડાસા10651110
ધનસૂરા10901110
ઇડર11051121
પાથાવાડ10901126
બેચરાજી10801121
કપડવંજ11001102
સાણંદ10451086
રાધનપુર11151135
સતલાસણા10981108
શિહોરી10901135
ઉનાવા10801134
લાખાણી10801118
વારાહી10901108
ચાણસ્મા10721119
એરંડા Eranda Price 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment