તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (29-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

તુવેર 29-04-2024

તુવેરના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27-04-2024, શનિવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2405 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1231થી રૂ. 2371 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1640થી રૂ. 2120 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1166થી રૂ. 2051 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1825થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1785થી રૂ. 2007 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2101 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1411થી રૂ. 1412 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2310 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2180 સુધીના બોલાયા હતા.

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2137 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2050થી રૂ. 2410 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા.

વડાલી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1881 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2161 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાણંદ માર્કેટ યાર્ડમાં તુવેરના ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1755 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીન 29-04-2024

સોયાબીનના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 27-04-2024, શનિવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: તુવેર/સોયાબીનના ભાવમાં ભુક્કા બોલાવતી તેજી; જાણો આજના (27-04-2024 ના) તુવેર અને સોયાબીનના બજાર ભાવ

સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 888 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 871 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 860 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 870 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 842 સુધીના બોલાયા હતા.

ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં સોયાબીનના ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 880 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેર ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 29-04-2024):

તા. 27-04-2024, શનિવારના  બજાર તુવેરના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ18002405
જુનાગઢ19002341
ગોંડલ12312371
ઉપલેટા16402120
ધોરાજી11662051
વિસાવદર18252251
તળાજા17852007
બોટાદ10002300
જસદણ15002200
જામનગર16002245
જેતપુર15002101
રાજુલા14111412
મહુવા16002310
જામજોધપુર19002381
અમરેલી14002180
સાવરકુંડલા18002137
માંડલ20502410
ભેંસાણ18002090
વડાલી10001881
કડી20012161
સાણંદ15001755

સોયાબીન ના બજાર ભાવ (Turmeric And Soybeans Price 29-04-2024):

તા. 27-04-2024, શનિવારના  બજાર સોયાબીનના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ871885
જસદણ750860
જામજોધપુર800876
સાવરકુંડલા800888
ધોરાજી600871
જુનાગઢ850905
ભેંસાણ800860
વેરાવળ801870
મહુવા840842
ઇડર830890
હિંમતનગર800880
તુવેર સોયાબીન Turmeric Soybeans Price 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment