આજે ઘઉંના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ રૂ. 821; જાણો આજના (01-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-04-2024, મંગળવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 492થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 580 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 464થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 481થી રૂ. 545 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 594 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 466થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા.

વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 537 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 413થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 546 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 496થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 431થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 548 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 522 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 407થી રૂ. 511 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 468થી રૂ. 562 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 651 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 441થી રૂ. 604 સુધીના બોલાયા હતા.

માણસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે થરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 578 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 30-04-2024, મંગળવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 509થી રૂ. 620 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 699 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 491થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજે ઘઉંના રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ રૂ. 827; જાણો આજના (30-04-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 413થી રૂ. 821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 606 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 440 સુધીના બોલાયા હતા.

કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 526 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 506 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 490થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા.

તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 404થી રૂ. 472 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 478થી રૂ. 534 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 630 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 470થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 491 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 01-05-2024):

તા. 30-04-2024, મંગળવારના  બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ492545
ગોંડલ460580
અમરેલી464640
જામનગર390541
સાવરકુંડલા470544
જેતપુર481545
જસદણ400588
બોટાદ470594
પોરબંદર466510
વિસાવદર465537
મહુવા413821
વાંકાનેર420551
જુનાગઢ450546
ભાવનગર496606
મોરબી431547
રાજુલા480566
પાલીતાણા400550
હળવદ425548
ઉપલેટા465522
ધોરાજી407511
કોડીનાર440561
બાબરા468562
ભેંસાણ1200525
ઇડર475561
હારીજ440711
ડિસા470651
વિસનગર441604
માણસા450575
થરા440630
મોડાસા480578
કડી475582
પાલનપુર455571
મહેસાણા440549
ખંભાત430575
હિંમતનગર480643
વિજાપુર475600
કુકરવાડા440584
ધાનેરા429540
ધનસૂરા450500
ટિટોઈ430552
સિધ્ધપુર460655
ગોજારીયા480589
દીયોદર500650
વડાલી470548
કલોલ472541
પાથાવાડ442500
બેચરાજી440572
વડગામ465538
ખેડબ્રહ્મા480545
કપડવંજ440470
સતલાસણા465510
ઇકબાલગઢ461700
પ્રાંતિજ450520
સલાલ465520

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 01-05-2024):

તા. 30-04-2024, મંગળવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ509620
અમરેલી460699
જેતપુર491606
મહુવા413821
ગોંડલ470606
પોરબંદર400440
કાલાવડ455526
જુનાગઢ450506
સાવરકુંડલા490586
તળાજા404472
ખંભાત430575
દહેગામ478534
જસદણ400630
વાંકાનેર450520
વિસાવદર470510
ભેંસાણ400550
ખેડબ્રહ્મા510550
બાવળા451491
ઘઉં Ghau Price 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment