આજે ઘઉંમાં વધારો થયો કે ઘટાડો? જાણો આજના (04-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

લોકવન ઘઉં Ghau Apmc Price

લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 581 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 461થી રૂ. 571 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 385થી રૂ. 551 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 574 સુધીના બોલાયા હતા.

પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 465થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 368થી રૂ. 710 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 556 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 535 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 537 સુધીના બોલાયા હતા.

ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 498થી રૂ. 553 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 477થી રૂ. 564 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા.

પાલીતાણા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 444થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હળવદ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 401થી રૂ. 558 સુધીના બોલાયા હતા.

ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 509 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

ધારી માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 390થી રૂ. 534 સુધીના બોલાયા હતા.

ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઇડર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 602 સુધીના બોલાયા હતા.

હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 415થી રૂ. 690 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડિસા માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 470થી રૂ. 612 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસનગર માર્કેટ યાર્ડમાં લોકવન ઘઉંના ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 586 સુધીના બોલાયા હતા.

ટુકડા ઘઉં Ghau Apmc Price

ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 640 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 452થી રૂ. 631 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 368થી રૂ. 710 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજે ઘઉંના ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો; જાણો આજના (03-05-2024 ના) ઘઉંના બજાર ભાવ

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 480થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 495 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 512 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 475થી રૂ. 561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 541 સુધીના બોલાયા હતા.

ખંભાત માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 430થી રૂ. 585 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે દહેગામ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 474થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 650 સુધીના બોલાયા હતા.

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 460થી રૂ. 572 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 473થી રૂ. 505 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંનાભાવ રૂ. 400થી રૂ. 520 સુધીના બોલાયા હતા.

ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાવળા માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 505થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ દાહોદ માર્કેટ યાર્ડમાં ટુકડા ઘઉંના ભાવ રૂ. 510થી રૂ. 540 સુધીના બોલાયા હતા.

લોકવન ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 04-05-2024):

તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર લોકવન ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ400540
ગોંડલ470581
અમરેલી461571
જામનગર385551
સાવરકુંડલા450550
બોટાદ470574
પોરબંદર390400
વિસાવદર465544
મહુવા368710
વાંકાનેર450556
જુનાગઢ450535
જામજોધપુર420537
ભાવનગર498553
મોરબી477564
જામખંભાળિયા430575
પાલીતાણા430501
કાલાવડ444555
હળવદ401558
ઉપલેટા200400
ધોરાજી470509
બાબરા460570
ધારી450516
ભેંસાણ1000530
લાલપુર390534
ધ્રોલ421510
માંડલ450570
ઇડર480602
હારીજ415690
ડિસા470612
વિસનગર450586
રાધનપુર455700
માણસા441580
થરા440645
મોડાસા480564
કડી470621
પાલનપુર460589
મહેસાણા440585
ખંભાત430585
હિંમતનગર480612
વિજાપુર470621
કુકરવાડા440538
ધાનેરા426531
ધનસૂરા46530
સિધ્ધપુર470656
તલોદ465578
ગોજારીયા500577
દીયોદર450550
કલોલ490540
પાથાવાડ460540
બેચરાજી440516
ખેડબ્રહ્મા490551
સાણંદ451570
કપડવંજ440480
બાવળા420496
સતલાસણા460570
પ્રાંતિજ450515
સલાલ460500
વારાહી650651
દાહોદ492495

ટુકડા ઘઉં ના બજાર ભાવ (Ghau Price 04-05-2024):

તા. 03-05-2024, ગુરૂવારના  બજાર ટુકડા ઘઉંના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ480640
અમરેલી452631
મહુવા368710
ગોંડલ480671
કોડીનાર460572
પોરબંદર451495
જુનાગઢ460512
સાવરકુંડલા475561
તળાજા300541
ખંભાત430585
દહેગામ474544
જસદણ375650
વાંકાનેર460572
વિસાવદર473505
ભેંસાણ400520
ખેડબ્રહ્મા500560
બાવળા505590
દાહોદ510540
ઘઉં Ghau Price 04-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment