ચણાના ભાવમાં થયો મોટો વધારો; જાણો આજના (03-05-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

ચણા Chana Price 03-05-2024

ચણાના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, ગઈ કાલે તા. 02-05-2024, બુધવારના  રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જામનગરના માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1257 સુધીના બોલાયા હતા.

જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1101થી રૂ. 1561 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જેતપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1266 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે માણાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બોટાદ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1219 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણા ના ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1227 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધોરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1041થી રૂ. 1196 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મોરબી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1212 સુધીના બોલાયા હતા.

રાજુલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઉપલેટા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1290થી રૂ. 1306 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1278 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તળાજા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1193થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: ચણાના ભાવમાં થયો મોટો ઉછાળો; જાણો આજના (02-05-2024 ના) ચણાના બજાર ભાવ

વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1183 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લાલપુર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1130થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1214 સુધીના બોલાયા હતા.

ભેંસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1190 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1171થી રૂ. 1231 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1185થી રૂ. 1223 સુધીના બોલાયા હતા.

બાબરા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1135થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે હારીજ માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1160થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

મોડાસા માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1801થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કડી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 1051થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બેચરાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ચણાના ભાવ રૂ. 956થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા.

તા. 02-05-2024, બુધવારના  બજાર ચણાના ભાવ
માર્કેટિંગ યાર્ડનીચા ભાવઉંચા ભાવ
રાજકોટ11601230
ગોંડલ11011226
જામનગર11001257
જૂનાગઢ11501222
જામજોધપુર11011561
જેતપુર11301266
અમરેલી8501228
માણાવદર11001225
બોટાદ10001219
જસદણ11501227
ધોરાજી10411196
મોરબી9501212
રાજુલા10501226
ઉપલેટા11001126
કોડીનાર11401221
મહુવા12901306
સાવરકુંડલા10501278
તળાજા11931245
વાંકાનેર10001183
લાલપુર11301150
ધ્રોલ10901214
ભેંસાણ10001190
વેરાવળ11711231
વિસાવદર11851223
બાબરા11351245
હારીજ11701235
હિંમતનગર11601200
મોડાસા18011970
કડી10511120
બેચરાજી956990
ચણા Chana Price 03-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment