અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના અમરેલીના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી માર્કેટના ભાવ Amreli Apmc Rate 03-04-2024:

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1015થી રૂ. 1583 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1129થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1026થી રૂ. 1277 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1390થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાશ્મીરીના બજાર ભાવ રૂ. 3835થી રૂ. 3835 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 429 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 625થી રૂ. 1001 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 414થી રૂ. 712 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 425થી રૂ. 595 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 888થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1040થી રૂ. 1956 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1117 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3690થી રૂ. 5275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 725થી રૂ. 897 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1090થી રૂ. 1310 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1340થી રૂ. 1830 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1280થી રૂ. 2440 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2210 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 895 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 5550 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
કપાસ 1015 1583
શિંગ મઠડી 1129 1230
શિંગ મોટી 1026 1277
શિંગ ફાડા 1390 1650
તલ સફેદ 1500 2751
તલ કાશ્મીરી 3835 3835
બાજરો 350 429
જુવાર 625 1001
ઘઉં ટુકડા 414 712
ઘઉં લોકવન 410 582
મકાઇ 425 595
ચણા 888 1101
ચણા દેશી 1000 1280
તુવેર 1040 1956
એરંડા 1050 1117
જીરું 3,690 5,275
રાયડો 725 897
રાઈ 1090 1310
ધાણા 1340 1830
ધાણી 1280 2440
અજમા 2200 2210
મેથી 900 1300
સોયાબીન 700 895
મરચા લાંબા 700 5550
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment