ખેડૂતો માટે ખુશખબર; આ તારીખ સુધી વરસાદથી રાહત, ડીપ ડિપ્રેશનના કારણે ભારે પવન

હાલ વરાપનો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે અને છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવા મધ્યમ ઝાપટા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. હવે આગળના દિવસોની વાત કરીએ તો આજ રીતે વરાપનું વાતાવરણ આગાહીના સમયગાળામાં (4થી 10 ઓગષ્ટ સુધી) પણ યથાવત રહેશે.

બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમ મધ્યપ્રદેશ પર પહોંચી છે જેની અસરથી 4 અને 5 તારીખે દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્યપૂર્વ ગુજરાત અને ઉતરપૂર્વ ગુજરાતના છુટા છવાયા અમુક વિસ્તારમાં ખાસ કરીને બોર્ડર વાળા વિસ્તાર અને તેને લાગુ વિસ્તારોમાં બે દિવસ હળવા મધ્યમ વરસાદ ઝાપટાથી અમુક વિસ્તારમાં સારા વરસાદની શકયતા ગણવી, બાકી કોઈ સારા રાઉન્ડની શકયતા નથી.

વાતાવરણમાં ભેજ જળવાઈ રહેવાને લીધે છુટા છવાયા સ્થળોએ ક્યારેક ક્યારેક હળવા મધ્યમ ઝાપટા પણ પડશે. હાલમાં જે મુખ્યત્વે વાદળછાયું વાતાવરણ રહે છે અને સરખો તડકો નીકળતો નથી તેમાં પણ 7 તારીખથી વાતાવરણમાં તડકો પણ દેખાતો થશે એટલે કે તડકો છાયો ભેગું ચાલુ થશે.

સાવ સતત આખો દિવસ તડકો રહે તેવી શકયતા ઓછી (અમુક સીમિત વિસ્તારમાં સતત તડકો રહી શકે બાકી મોટા ભાગના વિસ્તારમાં મિક્સ) અને વરાપની સાથે ક્યારેક ક્યાંક હળવા મધ્યમ ઝાપટા પણ પડી શકે છે.

આગોતરું એંધાણ મુજબ, આગાહીના દિવસો બાદ (10 ઓગષ્ટ પછી) પણ આજ રીતે વરાપનો રાઉન્ડ ચાલુ રહેશે. 17 ઓગસ્ટ સુધી હજુ પણ કોઈ સારો રાઉન્ડ દેખાતો નથી એટલે ખેડુતોને મોટા ભાગના કામ આરામથી થઈ જશે.

વેધર એનાલીસ્ટ શ્રી અશોકભાઈ પટેલે જણાવ્યુ હતું કે તા. 3થી 10 ઓગષ્ટ સુધીની આગાહીમાં અરબી સમુદ્રના ભેજયુકત પવનો 1.5 કિ.મી. અને તેની નીચેના લેવલમાં ફુલ સ્પીડથી ફૂંકાતા હોય છુટાછવાયા ઝાપટા, હળવા વરસાદ ક્યાંક ક્યાંક મધ્યમ વરસાદની શકયતા છે. કોસ્ટલ સૌરાષ્ટ્રના અમુક ભાગોમાં બાકીના સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ માત્રામાં રહેશે. આગાહી સમયમાં પાવ માહોલ રહેશે એટલે કે વરાપ અને રેડા ઝાપટા બન્ને મિક્સ રહેશે.

ગુજરાત રીજનમાં અરબી સમુદ્રના ભેજયુકત પવનો ગુજરાત ઉપરથી પસાર થશે. સામાન્ય ધૂપછાંવ માહોલ રહેશે. જેના લીધે છુટાછવાયા ઝાપટા કે હળવો મધ્યમ વરસાદ પડશે. દક્ષિણ ગુજરાત અને તેની નજીકના વિસ્તારમાં અમુક દિવસે હળવો, મધ્યમ કે ભારે વરસાદ અને કોઈ કોઈ દિવસે સિમિત વિસ્તારોમાં વધુ ભારે વરસાદ પડશે.

Leave a Comment