જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 01-05-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 01-05-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1275થી રૂ. 1491 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3801થી રૂ. 4501 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1010થી રૂ. 1081 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1900થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2336 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1641 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 499 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 370 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 1936 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 2011 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 750 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 986 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 866 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001256
મગફળી જાડી9501246
કપાસ12751491
જીરૂ38014,501
એરંડા10101081
તુવેર19002301
તલ21002336
ધાણા10001601
ધાણી13001641
ઘઉં410499
બાજરો300370
મગ18001936
ચણા11501236
કાબુલી ચણા15012011
અડદ15001750
જુવાર600750
રાયડો900986
મેથી9501050
સોયાબીન800866
કલંજી25003200
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment