જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 30-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 30-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3820થી રૂ. 4351 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2341 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2331 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1501 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1691 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1891 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1701 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2601 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 876 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 401 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001276
મગફળી જાડી9501256
કપાસ13001521
જીરૂ38204,351
એરંડા10201091
તુવેર18002341
તલ18002331
ધાણા10001501
ધાણી13001691
ઘઉં410510
મગ14001961
ચણા11001236
કાબુલી ચણા12001891
અડદ14001701
ચોળી15002601
રાયડો9001101
વાલ10001811
સોયાબીન800876
મકાઈ200401
કલંજી15002401
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 30-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment