જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 04-04-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર 04-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 04-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1276 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1335થી રૂ. 1596 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4711 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1141 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1821 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2181 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 286થી રૂ. 376 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1151થી રૂ. 2071 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1226થી રૂ. 1696 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 651થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 816થી રૂ. 976 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 901થી રૂ. 1396 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 921થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના ભાવ

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 821થી રૂ. 1241 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2706થી રૂ. 3626 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુરજમુખીના બજાર ભાવ રૂ. 501થી રૂ. 671 સુધીના બોલાયા હતા. વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 816થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001226
મગફળી જાડી9501276
કપાસ13351596
જીરૂ40004,711
એરંડા10501141
તુવેર18002191
ધાણા10001821
ધાણી14002181
ઘઉં400570
બાજરો286376
ચણા10001126
કાબુલી ચણા11512071
અડદ12261696
જુવાર651861
રાયડો816976
વાલ9011396
મેથી9211071
સોયાબીન820891
સુવા8211241
કલંજી27063626
સુરજમુખી501671
વટાણા8161016
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment