જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 03-04-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર માર્કેટના ભાવ Jamjodhpur Apmc Rate 03-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 03-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1586 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4751 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2131 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 1946થી રૂ. 2546 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2261 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 566 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 301થી રૂ. 436 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1131 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1841 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1001થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 601થી રૂ. 816 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 607થી રૂ. 806 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 801થી રૂ. 976 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1071થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 871થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1291થી રૂ. 2191 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 856 સુધીના બોલાયા હતા. કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2546થી રૂ. 3496 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામ નીચો ભાવ ઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી 900 1226
મગફળી જાડી 950 1261
કપાસ 1325 1586
જીરૂ 4000 4,751
એરંડા 1050 1136
તુવેર 1650 2131
તલ 1946 2546
ધાણા 1000 1650
ધાણી 1400 2261
ઘઉં 400 566
બાજરો 301 436
ચણા 1000 1131
કાબુલી ચણા 1000 1841
અડદ 1001 1551
જુવાર 601 816
ચોળી 607 806
રાયડો 801 976
વાલ 1071 1521
મેથી 871 1071
ઈસબગુલ 1291 2191
સોયાબીન 800 856
કલંજી 2546 3496

 

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment