જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 16-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1531 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3601થી રૂ. 4101 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1076 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1780થી રૂ. 2381 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2531 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1791 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2021 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2171 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1026 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 901 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 3521 સુધીના બોલાયા હતા. રાજમાંના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1641 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501246
કપાસ13001531
જીરૂ36014,101
એરંડા10001076
તુવેર17802381
તલ20002531
ધાણા10001601
ધાણી13501791
ઘઉં400525
મગ12002021
ચણા11001221
કાબુલી ચણા14002171
અડદ5001800
રાયડો850991
મેથી9001026
સોયાબીન850901
કલંજી25003521
રાજમાં12001641
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment