જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 16-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 410થી રૂ. 588 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 544 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 389 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 955 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1180થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1366થી રૂ. 1366 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1088 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2800થી રૂ. 2800 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1201 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 951 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3000થી રૂ. 4100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1555 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા.

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1097 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 851 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501540
ઘઉં ટુકડા410588
ઘઉં400544
બાજરો300389
જુવાર400955
મકાઈ400400
મગ5501200
ચણા11801250
વાલ10001780
અડદ10501800
ચોળા10002200
તુવેર15002100
મગફળી જાડી9501225
સીંગદાણા13001480
સીંગફાડા13661366
એરંડા9001088
તલ કાળા28002800
તલ15002650
રાઈ9001201
મેથી500951
જીરું30004,100
ધાણા10001555
મરચા સૂકા7002050
વરિયાળી7001097
કળથી23002300
સુવા8001000
સોયાબીન750851
જસદણ Jasdan Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment