જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 16-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 16-04-2024, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1515 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 450થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1930 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2255 સુધીના બોલાયા હતા.

ચોળીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1430 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 1605 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1214 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2085 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 992 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1450 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4250 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2255થી રૂ. 3525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1525 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 210 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 890 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 1705 સુધીના બોલાયા હતા. રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 640થી રૂ. 1830 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001515
જુવાર400750
બાજરો450525
ઘઉં440555
મગ15001930
તુવેર16002255
ચોળી12001430
વાલ3501605
મેથી9001200
ચણા11501214
ચણા સફેદ17002085
મગફળી જીણી10501170
મગફળી જાડી10001180
એરંડા10001082
રાયડો800992
રાઈ10001450
લસણ8603000
જીરૂ2,0004,250
અજમો22553525
ધાણા10001525
ધાણી14001700
ડુંગળી સૂકી100210
સોયાબીન750890
વટાણા15001705
રાજમા6401830
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 16-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment