જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના જુનાગઢના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh APMC Market Yard) ના તા. 19-03-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 421થી રૂ. 513 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 440થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 512 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1137 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1972 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1850થી રૂ. 2301 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1399 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1130 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2450 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4668 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1698 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1780થી રૂ. 1780 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 825થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 1125થી રૂ. 1125 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh Apmc Rate):

આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
ઘઉં421513
ઘઉં ટુકડા440565
બાજરો350512
ચણા10001137
ચણા સફેદ11001972
અડદ17501750
તુવેર18502301
મગફળી જાડી10001260
સીંગફાડા10001399
એરંડા10501130
તલ20002450
જીરૂ4,0004,668
ધાણા12001570
ધાણી14001698
મગ17801780
સોયાબીન825885
રાયડો11251125
મેથી9001150
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment