જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 22-03-2024 ના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Jamjodhpur Apmc Rate 22-03-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 22-03-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1171 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 590થી રૂ. 1236 સુધીના બોલાયા હતા.

કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1326થી રૂ. 1581 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4200થી રૂ. 4751 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1161 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2116 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2311 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 547 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 361 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1931 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 840થી રૂ. 976 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1106 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 820થી રૂ. 861 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate 22-03-2024):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001171
મગફળી જાડી5901236
કપાસ13261581
જીરૂ42004,751
એરંડા11001161
તુવેર15002116
તલ20002311
ધાણા10001650
ધાણી14002091
ઘઉં400547
બાજરો300361
ચણા9501106
કાબુલી ચણા12501931
રાયડો840976
વાલ8001091
મેથી8501106
સોયાબીન820861
Jamjodhpur Apmc Rate 22-03-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment