જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના 22-03-2024ના જસદણના ભાવ

WhatsApp Group Join Now

Jasdan Apmc Rate 22-03-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 22-03-2024, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1560 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 340થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 330થી રૂ. 550 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 497 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 351 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1126 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા.

સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1105 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2340 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2251 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના કપાસ, મગફળી, જીરૂ, ચણા, તલ વગેરેના ભાવ

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 4800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1055થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 4000 સુધીના બોલાયા હતા.

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 825 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate 22-03-2024):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501560
ઘઉં ટુકડા340615
ઘઉં330550
બાજરો300497
જુવાર451900
મકાઈ351351
મગ10501600
ચણા10301126
વાલ10001500
અડદ11001700
તુવેર11001900
મગફળી જાડી10501250
સીંગદાણા12001500
એરંડા9001105
તલ કાળા20002340
તલ15002251
રાઈ9201200
મેથી9001065
જીરું40004,800
ધાણા10551800
મરચા સૂકા10004000
વરિયાળી11002000
લસણ13001300
સુવા11001600
સોયાબીન700825
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment