જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (02-05-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 02-05-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 02-05-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 385થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 380થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1880થી રૂ. 2031 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2225 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1205 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1257 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2025 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1028 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 2530 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 4880 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 240થી રૂ. 3250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1360 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 40થી રૂ. 260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વટાણાના બજાર ભાવ રૂ. 650થી રૂ. 1370 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ8001475
બાજરો385430
ઘઉં380565
મગ18802031
તુવેર16002225
વાલ4201700
મેથી6001205
ચણા11001257
ચણા સફેદ17002025
મગફળી જીણી10501180
મગફળી જાડી10001215
એરંડા10001090
રાયડો8501028
લસણ10502530
જીરૂ2,7004,880
અજમો2403250
ધાણા10001360
ધાણી12001500
ડુંગળી સૂકી40260
સોયાબીન600845
વટાણા6501370
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment