અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (02-05-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 02-05-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 02-05-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 918થી રૂ. 1492 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1156થી રૂ. 1207 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1215 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1311થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2665 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2541 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 513 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 453થી રૂ. 619 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 458થી રૂ. 582 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1715થી રૂ. 1900 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1304થી રૂ. 1350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1550થી રૂ. 2050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1058 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4415 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 860થી રૂ. 949 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1120 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1820 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1070થી રૂ. 1970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2110થી રૂ. 2180 સુધીના બોલાયા હતા.

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 725થી રૂ. 1015 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 842 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 3080 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9181492
શિંગ મઠડી11561207
શિંગ મોટી10001215
શિંગ ફાડા13111540
તલ સફેદ14002665
તલ કાળા17002541
બાજરો400513
જુવાર435800
ઘઉં ટુકડા453619
ઘઉં લોકવન458582
મગ17151900
ચણા8501228
ચણા દેશી13041350
તુવેર15502050
એરંડા10001058
જીરું2,0004,415
રાયડો860949
રાઈ10001120
ધાણા10301820
ધાણી10701970
અજમા21102180
મેથી7251015
સોયાબીન800842
મરચા લાંબા6003080
અમરેલી Amreli Apmc Rate 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment