જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 22-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 735થી રૂ. 800 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 365થી રૂ. 390 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 570 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1415થી રૂ. 1805 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 2230 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1495 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 1085 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 470 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1222 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1940 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1071 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 994 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1335 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 2960 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4445 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2275થી રૂ. 3405 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 45થી રૂ. 230 સુધીના બોલાયા હતા. સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 815થી રૂ. 885 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12501475
જુવાર735800
બાજરો365390
ઘઉં350570
અડદ14151805
તુવેર16002230
વાલ12001495
મેથી5001085
મકાઇ400470
ચણા11001222
ચણા સફેદ17001940
મગફળી જીણી10001200
મગફળી જાડી10001225
એરંડા10001071
રાયડો800994
રાઈ10001335
લસણ7002960
જીરૂ2,0004,445
અજમો22753405
ધાણા10001550
ડુંગળી સૂકી45230
સોયાબીન815885
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment