જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 22-04-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1256 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1521 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3650થી રૂ. 4161 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1030થી રૂ. 1119 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 2441 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2481 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1601 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 2001 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 524 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 416 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1216 સુધીના બોલાયા હતા.

કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1140થી રૂ. 1781 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 806 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ગુવારના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1031 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 891 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1791 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1136 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001200
મગફળી જાડી9501256
કપાસ13001521
જીરૂ36504,161
એરંડા10301119
તુવેર16502441
તલ20002481
ધાણા12001601
ધાણી14002001
ઘઉં420524
બાજરો300416
ચણા10501216
કાબુલી ચણા11401781
જુવાર600806
ગુવાર7001000
રાયડો8001000
મેથી9001031
સોયાબીન800891
અજમો12001791
વરિયાળી9001136
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment