અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

અમરેલી Amreli Apmc Rate 22-04-2024

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 995થી રૂ. 1503 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1020થી રૂ. 1188 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ શિંગ મોટીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1210 સુધીના બોલાયા હતા.

શિંગ ફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2230થી રૂ. 2790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2900થી રૂ. 3102 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 365થી રૂ. 508 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 455થી રૂ. 790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 443થી રૂ. 623 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉં લોકવનના બજાર ભાવ રૂ. 435થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 590થી રૂ. 590 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1217 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણા દેશીના બજાર ભાવ રૂ. 1065થી રૂ. 1332 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1275થી રૂ. 1811 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 2500થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 935 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1170 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2190 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અજમાના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) અમરેલીના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1115 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 836થી રૂ. 882 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મરચા લાંબાના બજાર ભાવ રૂ. 730થી રૂ. 5600 સુધીના બોલાયા હતા.

અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli Apmc Rate):

તારીખ: 22-4-2024
આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ9951503
શિંગ મઠડી10201188
શિંગ મોટી10001210
શિંગ ફાડા10001571
તલ સફેદ22302790
તલ કાળા29003102
બાજરો365508
જુવાર455790
ઘઉં ટુકડા443623
ઘઉં લોકવન435575
મકાઇ590590
ચણા9501217
ચણા દેશી10651332
તુવેર12751811
એરંડા10001090
જીરું2,5004,350
રાયડો850935
રાઈ9401170
ધાણા10001700
ધાણી12002190
અજમા22003000
મેથી8001115
સોયાબીન836882
મરચા લાંબા7305600
અમરેલી Amreli Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment