જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 25-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 25-04-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 640થી રૂ. 710 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 490 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1750થી રૂ. 2175 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1135 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2180 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1260 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 995 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2125થી રૂ. 4505 સુધીના બોલાયા હતા.

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2230થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1750 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 60થી રૂ. 235 સુધીના બોલાયા હતા.

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1450થી રૂ. 2280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001540
જુવાર640710
બાજરો350490
ઘઉં350525
તુવેર17502175
મેથી8001135
ચણા11001250
ચણા સફેદ17002180
મગફળી જીણી10001220
મગફળી જાડી9501260
એરંડા10001100
રાયડો800995
રાઈ10001275
લસણ11003100
જીરૂ2,1254,505
અજમો22303100
ધાણા10001750
ડુંગળી સૂકી60235
ઈસબગુલ14502280
સોયાબીન830865
રાજમા10001100
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 25-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment