જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (24-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 24-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 24-04-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1550 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 500થી રૂ. 715 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 525 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 516 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1790 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2255 સુધીના બોલાયા હતા.

મઠના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 905 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1145 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1228 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1150 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1235 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1091 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 991 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1285 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે લસણના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 3090 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 1905થી રૂ. 4440 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2220થી રૂ. 3480 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1645 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 65થી રૂ. 285 સુધીના બોલાયા હતા.

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2245 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાજમાના બજાર ભાવ રૂ. 260થી રૂ. 1720 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001550
જુવાર500715
બાજરો400525
ઘઉં300516
અડદ17001790
તુવેર15002255
મઠ800905
વાલ12001500
મેથી7001145
ચણા11001228
ચણા સફેદ17002090
મગફળી જીણી9001150
મગફળી જાડી9501235
એરંડા10001091
રાયડો800991
રાઈ10001285
લસણ9003090
જીરૂ1,9054,440
અજમો22203480
ધાણા10001645
ડુંગળી સૂકી65285
ઈસબગુલ20002245
રાજમા2601720
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 24-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment