જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામનગર Jamnagar Apmc Rate 29-04-2024

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar APMC Market Yard) ના તા. 29-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1540 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 340 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 360થી રૂ. 490 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1345થી રૂ. 2150 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 1140 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઇના બજાર ભાવ રૂ. 200થી રૂ. 300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1273 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 2105 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1220 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1195 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1094 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1285 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ લસણના બજાર ભાવ રૂ. 870થી રૂ. 2970 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27-04-2024 ના) જામનગરના બજાર ભાવ

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 4470 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અજમોના બજાર ભાવ રૂ. 2240થી રૂ. 3200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1480 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ડુંગળી સૂકીના બજાર ભાવ રૂ. 50થી રૂ. 270 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2105 સુધીના બોલાયા હતા.

જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar Apmc Rate):

આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12001540
જુવાર300340
બાજરો360490
ઘઉં420565
તુવેર13452150
મેથી8801140
મકાઇ200300
ચણા10001273
ચણા સફેદ17002105
મગફળી જીણી10001220
મગફળી જાડી10001195
એરંડા10001094
રાયડો8301000
રાઈ10001285
લસણ8702970
જીરૂ2,0004,470
અજમો22403200
ધાણા10001480
ધાણી13001600
ડુંગળી સૂકી50270
ઈસબગુલ20002105
જામનગર Jamnagar Apmc Rate 29-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment