જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 01-05-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 01-05-2024, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1510 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 625 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 375થી રૂ. 555 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1170થી રૂ. 1245 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2170 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1571 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1065 સુધીના બોલાયા હતા.

તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4550 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1440 સુધીના બોલાયા હતા.

મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1288 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 1950થી રૂ. 1950 સુધીના બોલાયા હતા.

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 845 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13001510
ઘઉં ટુકડા400625
ઘઉં375555
બાજરો400500
જુવાર600850
મકાઈ351430
મગ11001600
ચણા11701245
વાલ11001800
અડદ10501700
ચોળા10003000
તુવેર15002170
મગફળી જાડી10501280
સીંગદાણા11001571
એરંડા9001065
તલ કાળા16003000
તલ15002600
રાઈ9001300
મેથી8501000
જીરું38004,550
ધાણા11001440
મરચા સૂકા4001250
વરિયાળી8001288
કળથી19501950
સુવા9001100
સોયાબીન800845
જસદણ Jasdan Apmc Rate 01-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment