જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (02-05-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 02-05-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 02-05-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 615 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 560 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 430 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1227 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 2200થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 2122 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1520 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1055 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 910થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4700 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

આંબલીના બજાર ભાવ રૂ. 100થી રૂ. 100 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1151 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 770થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13001500
ઘઉં ટુકડા400615
ઘઉં400560
બાજરો300500
જુવાર400865
મકાઈ350430
મગ11001800
ચણા11501227
વાલ10001700
અડદ10501700
ચોળા22002200
તુવેર11002122
મગફળી જાડી10001250
સીંગદાણા11001520
સીંગફાડા14001400
એરંડા9001055
તલ કાળા15002700
તલ12002600
રાઈ9101300
મેથી800970
જીરું38004,700
ધાણા10001400
મરચા સૂકા6001500
વરિયાળી9501400
આંબલી100100
સુવા9001151
સોયાબીન770840
જસદણ Jasdan Apmc Rate 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment