મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (02-05-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 02-05-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 02-05-2024, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1301થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 463થી રૂ. 593 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2186થી રૂ. 2398 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4100થી રૂ. 4600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1722 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1212 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1048 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2406થી રૂ. 2850 સુધીના બોલાયા હતા.

વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1317થી રૂ. 1321 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1840થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (01-05-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

ઈસબગુલના બજાર ભાવ રૂ. 1945થી રૂ. 1945 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1624થી રૂ. 1731 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1012 સુધીના બોલાયા હતા.

રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 830થી રૂ. 1012 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણા સફેદના બજાર ભાવ રૂ. 2085થી રૂ. 2085 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13011475
ઘઉં463593
તલ21862398
મગફળી જીણી10501230
જીરૂ41004,600
અડદ16001722
ચણા9501212
એરંડા9501048
તલ કાળા24062850
વરિયાળી9001650
ધાણા13171321
તુવેર18402200
ઈસબગુલ19451945
સુવા16241731
રાયડો8301012
રાયડો8301012
ચણા સફેદ20852085
મોરબી Morbi Apmc Rate 02-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment