જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 13-05-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1350થી રૂ. 1535 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 411થી રૂ. 597 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા.

બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 500 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 830 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા.

મગના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1251 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા.

અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1600થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2135 સુધીના બોલાયા હતા.

મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1275 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1100થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગફાડાના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 920થી રૂ. 1040 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2821 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 958 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 4000થી રૂ. 5500 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1255 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા.

કળથીના બજાર ભાવ રૂ. 1650થી રૂ. 1650 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 1200થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 750થી રૂ. 840 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13501535
ઘઉં ટુકડા411597
ઘઉં400565
બાજરો351500
જુવાર300830
મકાઈ400400
મગ11001800
ચણા12001251
વાલ11001800
અડદ16001600
ચોળા7002200
તુવેર13002135
મગફળી જાડી10001275
સીંગદાણા11001600
સીંગફાડા14001400
એરંડા9201040
તલ કાળા27002700
તલ20002821
રાઈ9701200
મેથી700958
જીરું40005,500
ધાણા10001255
મરચા સૂકા6001500
વરિયાળી10001400
કળથી16501650
સુવા12001400
સોયાબીન750840
જસદણ Jasdan Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment