જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (13-05-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 13-05-2024

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ (Jamjodhpur APMC Market Yard) ના તા. 13-05-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના મગફળી જીણીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1261 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1246 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 1481 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 4341થી રૂ. 5441 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1086 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 2001થી રૂ. 2401 સુધીના બોલાયા હતા.

તલના બજાર ભાવ રૂ. 2550થી રૂ. 2871 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1551 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ધાણીના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1651 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 420થી રૂ. 498 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 350થી રૂ. 436 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ મગના બજાર ભાવ રૂ. 1700થી રૂ. 1971 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (11-05-2024 ના) જામજોધપુરના બજાર ભાવ

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1225 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કાબુલી ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1501થી રૂ. 1961 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1016 સુધીના બોલાયા હતા.

સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 886 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કલંજીના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 3350 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1240 સુધીના બોલાયા હતા.

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur Apmc Rate):

આજના જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamjodhpur APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
મગફળી જીણી9001261
મગફળી જાડી9501246
કપાસ13001481
જીરૂ43415,441
એરંડા10001086
તુવેર20012401
તલ25502871
ધાણા10001551
ધાણી11501651
ઘઉં420498
બાજરો350436
મગ17001971
ચણા10501225
કાબુલી ચણા15011961
રાયડો9501016
સોયાબીન800886
કલંજી20003350
વરિયાળી9001240
જામજોધપુર Jamjodhpur Apmc Rate 13-05-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment