જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 20-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 20-04-2024, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના પાકનું નામના બજાર ભાવ રૂ. નીચો ભાવથી રૂ. ઉંચો ભાવ સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1250થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 565 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 421 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 850 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 351થી રૂ. 441 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1400થી રૂ. 1400 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1175થી રૂ. 1230 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 3100થી રૂ. 3100 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1280 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1300થી રૂ. 2200 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1080 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2700થી રૂ. 2700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2600 સુધીના બોલાયા હતા.

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 939થી રૂ. 1221 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1045 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (16-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1745 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 550થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા. સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 1041 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12501500
ઘઉં ટુકડા400600
ઘઉં400565
બાજરો300421
જુવાર400850
મકાઈ351441
મગ14001400
ચણા11751230
વાલ10501800
અડદ11501700
ચોળા31003100
તુવેર15002200
મગફળી જાડી10001280
સીંગદાણા13002200
એરંડા9001080
તલ કાળા27002700
તલ20002600
રાઈ9391221
મેથી7001045
જીરું38004,350
ધાણા10001745
મરચા સૂકા5501200
વરિયાળી10001200
સુવા8001041
સોયાબીન800865
જસદણ Jasdan Apmc Rate 20-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment