જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

જસદણ Jasdan Apmc Rate 22-04-2024

જસદણ માર્કેટ યાર્ડ (Jasdan APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1325થી રૂ. 1490 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ઘઉં ટુકડાના બજાર ભાવ રૂ. 370થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા.

ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 355થી રૂ. 575 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 300થી રૂ. 420 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 451થી રૂ. 900 સુધીના બોલાયા હતા.

મકાઈના બજાર ભાવ રૂ. 400થી રૂ. 400 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1621 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1213 સુધીના બોલાયા હતા.

વાલના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1800 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે અડદના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1700 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ ચોળાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 3000 સુધીના બોલાયા હતા.

તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1500થી રૂ. 2222 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મગફળી જાડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1250 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સીંગદાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1150થી રૂ. 1500 સુધીના બોલાયા હતા.

એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1090 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તલ કાળાના બજાર ભાવ રૂ. 2300થી રૂ. 2300 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2000થી રૂ. 2651 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) જસદણના બજાર ભાવ

રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1300 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મેથીના બજાર ભાવ રૂ. 700થી રૂ. 1000 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જીરુંના બજાર ભાવ રૂ. 3800થી રૂ. 4350 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1600 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે મરચા સૂકાના બજાર ભાવ રૂ. 600થી રૂ. 1850 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1200 સુધીના બોલાયા હતા.

લસણના બજાર ભાવ રૂ. 2055થી રૂ. 2055 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 850થી રૂ. 1050 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ સોયાબીનના બજાર ભાવ રૂ. 800થી રૂ. 865 સુધીના બોલાયા હતા.

જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan Apmc Rate):

આજના જસદણ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jasdan APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ13251490
ઘઉં ટુકડા370600
ઘઉં355575
બાજરો300420
જુવાર451900
મકાઈ400400
મગ10001621
ચણા11501213
વાલ10001800
અડદ10501700
ચોળા10503000
તુવેર15002222
મગફળી જાડી9501250
સીંગદાણા11501500
એરંડા9501090
તલ કાળા23002300
તલ20002651
રાઈ9001300
મેથી7001000
જીરું38004,350
ધાણા10501600
મરચા સૂકા6001850
વરિયાળી9001200
લસણ20552055
સુવા8501050
સોયાબીન800865
જસદણ Jasdan Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment