મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (22-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

WhatsApp Group Join Now

મોરબી Morbi Apmc Rate 22-04-2024

મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi APMC Market Yard) ના તા. 22-04-2024, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1205થી રૂ. 1485 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે ઘઉંના બજાર ભાવ રૂ. 442થી રૂ. 600 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ તલના બજાર ભાવ રૂ. 2100થી રૂ. 2238 સુધીના બોલાયા હતા.

જીરૂના બજાર ભાવ રૂ. 3850થી રૂ. 4230 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે બાજરોના બજાર ભાવ રૂ. 433થી રૂ. 521 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ જુવારના બજાર ભાવ રૂ. 894થી રૂ. 970 સુધીના બોલાયા હતા.

ચણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે એરંડાના બજાર ભાવ રૂ. 1050થી રૂ. 1082 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ વરિયાળીના બજાર ભાવ રૂ. 958થી રૂ. 1180 સુધીના બોલાયા હતા.

ધાણાના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1333 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે તુવેરના બજાર ભાવ રૂ. 1800થી રૂ. 2240 સુધીના બોલાયા હતા. તેમજ રાઈના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1226 સુધીના બોલાયા હતા.

આ પણ વાંચો: મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (20-04-2024 ના) મોરબીના બજાર ભાવ

સુવાના બજાર ભાવ રૂ. 900થી રૂ. 1282 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે રાયડોના બજાર ભાવ રૂ. 880થી રૂ. 990 સુધીના બોલાયા હતા.

મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi Apmc Rate):

આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rate)
પાકનું નામનીચો ભાવઉંચો ભાવ
કપાસ12051485
ઘઉં442600
તલ21002238
જીરૂ38504,230
બાજરો433521
જુવાર894970
ચણા10001180
એરંડા10501082
વરિયાળી9581180
ધાણા10001333
તુવેર18002240
રાઈ10001226
સુવા9001282
રાયડો880990
મોરબી Morbi Apmc Rate 22-04-2024
WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment